Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

Prawo i Finanse

Program Ramowy

 • Wstęp do Prawoznawstwa
 • Zawody Prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • Prawo Konstytucyjne
 • Podstawy Legislacji (jak powstaje prawo)
 • Prawo Cywilne (część ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe
 • Prawo Administracyjne i Postępowanie Sądowo-Administracyjne
 • Prawo Karne (w tym Cyberprzestępczość)
 • Podstawy Zarządzania
 • Przywództwo w Biznesie
 • Wybrane Elementy Przedsiębiorczości
 • Podstawy Mikro- i Makroekonomii
 • Podstawy Bankowości
 • Podstawy Rachunkowości
 • Podstawy Finansów i Zarządzania Finansami
 • Prawo Handlowe
 • Prawo Własności Intelektualnej i Przemysłowej
 • Prawo Unii Europejskiej (Instytucje)
 • Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej
 • Prawo Bankowe
 • Prawo Finansów Publicznych
 • Prawo Pracy
 • Prawo Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo Konsumenta
 • Savoir-Vivre w Biznesie
 • Przedmioty Fakultatywne

Klasy

Nabór od podstaw
 • 13-14 lat (7-8. klasa Szkoły Podstawowej)
 • 14-15 lat (1. Klasa Szkoły Ponadpodstawowej)
 • 16 lat (2. Klasa Szkoły Ponadpodstawowej)
 • 17 lat (3-4. Klasa Szkoły Ponadpodstawowej)
 • 18-19 lat (Klasa Maturalna)

Wymiar Zajęć

 • Program Podstawowy:

4 godziny w miesiącu. Jedna sobota w miesiącu od godziny 10.00. Dodatkowo studenci mogą brać udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w Uniwersytecie Młodzieżowym.

 • Program Rozszerzony:

8 godzin w miesiącu. 4h w ramach programu rozszerzonego jest realizowane stacjonarnie w sali wykładowej i 4 godziny przez internet na żywo (webinarium). Dodatkowo studenci mogą brać udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w Uniwersytecie Młodzieżowym.

Ścieżka Kształcenia

 • Studia Stacjonarne w Salach Wykładowych 
 • Studia Niestacjonarne przez Internet

Okres Studiów

 • Minimum 1 rok
 • Maksymalnie 4 lata

Oznacza to że sam/sama decydujesz jak długo będziesz się uczył/a w Uniwersytecie Młodzieżowym. W kolejnych latach poszerzamy wiedzę o kolejne gałęzie nauki.  

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego

Rekrutacja na Wrzesień 2023 zostanie otwarta 15 lutego! (po godzinie 16:00)

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Forma Zaliczenia

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na zasadzie studium przypadku. Studium przypadku jest metodą, która polega na analizowaniu, interpretacji i umiejętności zastosowania właściwych przepisów prawa przez studenta lub grupy studentów w autentycznych sytuacjach – kazusy. Wiedza studentów jest również weryfikowana w sposób praktyczny m.in. poprzez udział studenta w symulacji rozprawy sądowej. 

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie opiekuna studenta Uniwersytetu Młodzieżowego, może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.