Studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Młodzieżowym

Młodzieżowy Uniwersytet Zarządzania

Krótko o Młodzieżowym Uniwersytecie Zarządzania

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Młodzieżowego, którego założycielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. W Polsce jesteśmy jedynym uniwersytetem zarządzania dla młodzieży w wieku 13 -19 lat, który oferuje pozaszkolną edukację z zakresu zarządzania na zasadach akademickich.

Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Na gościnne spotkania z naszymi studentami zapraszamy także znakomitych menedżerów, przedsiębiorców, liderów biznesu.

Nad jakością kształcenia studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Zarządzania czuwa Rektor oraz powołana przez Rektora Rada Konsultacyjna, a także Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Kierunki Studiów

Zarządzanie

Zarządzanie Państwem

Menedżerski

Menedżersko-Prawny

Wszystkie kierunki zarządzania prowadzone są dwiema ścieżkami:

  • 4-godzinny Program Podstawowy
  • 8-godzinny Program Rozszerzony

Poszczególne kierunki Młodzieżowego Uniwersytetu Zarządzania są także dostępne w trybie distance learning za pośrednictwem internetu (na platformie Moodle oraz ClickMeeting).