Studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Młodzieżowym

Młodzieżowy Uniwersytet Psychologii

Krótko o Młodzieżowym Uniwersytecie Psychologii

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Młodzieżowego, którego założycielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. W Polsce jesteśmy jedynym uniwersytetem psychologii dla młodzieży w wieku 13-19 lat, który oferuje pozaszkolną edukację z zakresu psychologii na zasadach akademickich.

Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych, a także aktywni zawodowo wybitni psycholodzy i psychiatrzy. Na gościnne spotkania z naszymi studentami zapraszamy także znakomitych praktyków: terapeutów, psychologów biznesu, trenerów rozwoju osobistego.

Nad jakością kształcenia studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa czuwa Rektor oraz powołana przez Rektora Rada Konsultacyjna, a także Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Kierunki Studiów

Psychologia

Psychologia Biznesu

Psychologia Sądowa

Psychologia Kryminalistyczna

Wszystkie kierunki psychologii prowadzone są dwiema ścieżkami:

  • 4-godzinny Program Podstawowy
  • 8-godzinny Program Rozszerzony

Poszczególne kierunki Młodzieżowego Uniwersytetu Psychologii są także dostępne w trybie distance learning za pośrednictwem internetu (na platformie Moodle oraz ClickMeeting).