Studia z zakresu prawa na Uniwersytecie Młodzieżowym

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa

Krótko o Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Młodzieżowego, którego założycielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. W Polsce jesteśmy jedynym uniwersytetem prawa dla młodzieży w wieku 13 -19 lat, który oferuje pozaszkolną edukację z zakresu prawa na zasadach akademickich.

Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych, a także aktywni zawodowo, wybitni prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze). Na gościnne spotkania z naszymi studentami zapraszamy także znakomitych sędziów i prokuratorów.

Nad jakością kształcenia studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa czuwa Rektor oraz powołana przez Rektora Rada Konsultacyjna, a także Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Kierunki Studiów

Prawo | Profil Ogólny

Prawo i Finanse

Prawo na Świecie

Kryminologia i Kryminalistyka

Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne

Prawo Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji

Prawo w Biznesie

Prawo Unii Europejskiej

Wszystkie kierunki prawa prowadzone są dwiema ścieżkami:

  • 4-godzinny Program Podstawowy
  • 8-godzinny Program Rozszerzony

Poszczególne kierunki Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa są także dostępne w trybie distance learning za pośrednictwem internetu (na platformie Moodle oraz ClickMeeting).