Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji

Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR

Kierunek Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR jest dedykowany młodzieży, która jest zainteresowana fascynującym światem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz mieszanej rzeczywistości. Program studiów skupia się na zdobyciu wszechstronnej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem, tworzeniem i programowaniem aplikacji i doświadczeń VR/AR/MR.

Studenci tego kierunku będą uczestniczyć w wykładach i praktycznych zajęciach, które pozwolą im opanować podstawowe teorie i techniki związane z tworzeniem wirtualnych, rozszerzonych i mieszanych środowisk. Wykłady zapewnią im solidne podstawy teoretyczne, a ćwiczenia pozwolą na rozwinięcie praktycznych umiejętności programowania i projektowania w środowiskach VR/AR/MR.

Podczas studiów, studenci będą mieli okazję pracować z nowoczesnymi narzędziami i technologiami używanymi w branży VR/AR/MR. Nauczą się tworzenia interaktywnych scenariuszy, projektowania wirtualnych światów, implementacji efektów wizualnych i dźwiękowych oraz programowania interfejsów użytkownika w trzech wymiarach. Będą mieli możliwość eksperymentowania z różnymi platformami, urządzeniami i językami programowania, co pozwoli im zdobyć praktyczne doświadczenie w tworzeniu nowatorskich aplikacji i doświadczeń VR/AR/MR.

Program Ramowy

dla kierunku: Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

  • Techniki Wirtualne w Cyklu Życia Wyrobu
  • Podstawowe Pojęcia i Definicje z Zakresu VR/AR/MR - główne zastosowania
  • Systemy VR/AR/MR - Klasy Sprzętu i Oprogramowania
  • Omówienie Systemów Projekcji, Interakcji oraz Silników do Budowy Aplikacji
  • Metodyka Projektowania, Budowania i Wdrażania Aplikacji VR/AR/MR
  • Podstawy Środowiska Unity 3D w Budowie Interaktywnych Aplikacji
  • Import i Dostosowanie Cech Wizualnych, Programowanie Interakcji, Tworzenie Interfejsu Użytkownika

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR prowadzony jest program studiów, który składa się zarówno z wykładów, jak i ćwiczeń, co umożliwia studentom pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych obszarów związanych z technologiami wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) i mieszanej rzeczywistości (MR). Natomiast ćwiczenia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych z zakresu projektowania i programowania.

Taki model nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie u absolwentów praktycznych umiejętności, które są niezbędne w kreowaniu i programowaniu aplikacji oraz doświadczeń w środowiskach VR/AR/MR. Studenci będą uczyć się prawidłowego i kreatywnego podejścia do projektowania wirtualnych środowisk, myślenia w kategoriach technologicznych oraz wykorzystywania i łączenia różnorodnych narzędzi i technik związanych z VR/AR/MR.

Dzięki programowi studiów na kierunku Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR, studenci mają możliwość zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia i programowania wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Ta dynamiczna dziedzina rozwija się w szybkim tempie, dlatego absolwenci będą wyposażeni w umiejętności i narzędzia, które pozwolą im być na czele innowacji i tworzyć nowatorskie rozwiązania w świecie VR/AR/MR.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR mają niezwykłą możliwość uczestnictwa w wyjazdach studyjnych, które umożliwiają im poznanie praktycznych aspektów pracy w różnych instytucjach związanych z technologią wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) i mieszanej rzeczywistości (MR). Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję z bliska zobaczyć, jak funkcjonują takie instytucje jak studia filmowe, laboratoria badawcze, centra rozwoju gier wirtualnych oraz agencje specjalizujące się w tworzeniu aplikacji VR/AR/MR.

Dzięki takim wyjazdom studenci będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne doświadczenie, ale także poznać zasady pracy i tworzenia nowatorskich rozwiązań w branży VR/AR/MR. Będą mieli szansę spotkać się z ekspertami, którzy tworzą zaawansowane projekty VR/AR/MR oraz mieć bezpośredni kontakt z kreatywnymi profesjonalistami pracującymi w tej dziedzinie.

Wykładowcy

Na kierunku Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR wykładowcami są cenieni specjaliści i doświadczeni praktycy z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) i mieszanej rzeczywistości (MR). Nasi wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, pracując jako projektanci, programiści, inżynierowie oraz kreatywni eksperci w branży VR/AR/MR. Ich wiedza praktyczna i umiejętności pozwalają na przekazywanie studentom cennych informacji oraz praktycznych wskazówek.

Dodatkowo, na kierunku Kreowanie i Programowanie VR/AR/MR pracują również wybitni wykładowcy z renomowanych uczelni wyższych, którzy posiadają nie tylko głęboką wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych związanych z technologiami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. To połączenie praktyków z naukowcami zapewnia studentom unikalną perspektywę i możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Dzięki takiej różnorodności kadry dydaktycznej, nasi studenci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej związanej z kreowaniem i programowaniem VR/AR/MR. Będą mieli szansę uczyć się od tych, którzy na co dzień pracują nad innowacyjnymi projektami, a jednocześnie zyskać perspektywę naukową od ekspertów badających i rozwijających te technologie. To pozwala naszym studentom na rozwinięcie swojego potencjału twórczego i osiągnięcie sukcesu w przyszłej karierze.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.