Studia z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Młodzieżowym

Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji

Krótko o Młodzieżowym Uniwersytecie Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Młodzieżowego, którego założycielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. W Polsce jesteśmy jedynym uniwersytetem technologicznym dla młodzieży w wieku 13 -19 lat, który oferuje pozaszkolną edukację z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji na zasadach akademickich.

Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Na gościnne spotkania z naszymi studentami zapraszamy także znakomitych praktyków, naukowców z zakresu nowych technologii, liderów postępu cyfrowego.

Nad jakością kształcenia studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji czuwa Rektor oraz powołana przez Rektora Rada Konsultacyjna, a także Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Kierunki Studiów

Rekrutacja od 15 lutego!

Wszystkie kierunki zarządzania prowadzone są dwiema ścieżkami:

  • 4-godzinny Program Podstawowy
  • 8-godzinny Program Rozszerzony

Poszczególne kierunki Młodzieżowego Uniwersytetu Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji są także dostępne w trybie distance learning za pośrednictwem internetu (na platformie Moodle oraz ClickMeeting).