Studia z zakresu medycyny na Uniwersytecie Młodzieżowym

Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny

Krótko o Młodzieżowym Uniwersytecie Medycznym

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Młodzieżowego, którego założycielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. W Polsce jesteśmy jedynym uniwersytetem medycznym dla młodzieży w wieku 13 -19 lat, który oferuje pozaszkolną edukację z zakresu medycyny na zasadach akademickich.

Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych, a także aktywni zawodowo wybitni lekarze i specjaliści nauk medycznych. Na gościnne spotkania z naszymi studentami zapraszamy także znakomitych praktyków z zakresu medycyny.

Nad jakością kształcenia studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego czuwa Rektor oraz powołana przez Rektora Rada Konsultacyjna, a także Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Kierunki Studiów

Rekrutacja od 15 lutego!

Wszystkie kierunki zarządzania prowadzone są dwiema ścieżkami:

  • 4-godzinny Program Podstawowy
  • 8-godzinny Program Rozszerzony

Poszczególne kierunki Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego są także dostępne w trybie distance learning za pośrednictwem internetu (na platformie Moodle oraz ClickMeeting).