Uczelnia Liderów 2023

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych

Uczelnia Roku 2022

III Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Nauczyciel Akademicki Roku 2022

I Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times) - nagroda dla Rektora UM

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 już się rozpoczęła!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Witamy w Uniwersytecie Młodzieżowym

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Młodzież w wyodrębnionych specjalnościach (13-14 lat), (15-16 lat) i (17-18 lat) otrzymuje wiedzę akademicką dostosowaną do wieku. Wiedza zdobyta w ten sposób sprawia, że są bezkonkurencyjni w wybranej dyscyplinie, niezależnie od realizowanego programu szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej.

Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w jedną lub dwie soboty w miesiącu w trybie stacjonarnym (19 miast w Polsce) i niestacjonarnym (online) za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. W ten sposób możemy nawiązać kontakt z uczniem będącym pod każdą szerokością geograficzną. Dodatkowo młodzież może korzystać z nieograniczonej ilości wykładów fakultatywnych które są organizowane przez Uniwersytet Młodzieżowy z wszystkich kierunków nie zależnie od wybranego kierunku studiów młodzieżowych.

Studia młodzieżowe w UM to wreszcie szansa na budowanie portfolio naukowego i zawodowego od najmłodszych lat. Naszymi studentami i absolwentami są laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad ogólnopolskich.

W ramach UM działają następujące rodzaje Uniwersytetów: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, Młodzieżowy Uniwersytet Psychologii, Młodzieżowy Uniwersytet Zarządzania, Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny. Młodzieżowy Uniwersytet Kryminologii i Kryminalistyki, Młodzieżowy Uniwersytet Filologii oraz Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji.