3 kwietnia, 2023

Day

31 marca 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką i Uniwersytetem Młodzieżowym. Porozumienie obejmuje m.in. opiniowanie przez Okręgową Radę Adwokacką, projektów programów studiów i uzyskiwane przez absolwentów efekty kształcenia na proponowanych przez Uniwersytet Młodzieżowy kierunkach studiów. formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji programów tak aby umiejętności...
Read More